SVP - Středisko výchovné péče


KONTAKTY

Adresa: Pod Rozhlednou 8, Jihlava 

Doručovací adresa: DDŠ, SVP a ZŠ, Jihlava, Dělnická 1, 586 01 Jihlava

Web : www.svp-ji.cz

E-mail : socialni@svp-ji.cz ; pedagogspec@svp-ji.cz ; psycholog@svp-ji.cz

Telefon:    

Vedoucí SVP, speciální pedagog:Mgr. Miroslava Florianová 778409218

Sociální pracovník, speciální pedagog :Mgr. Jana Paulová 778531971

Psycholog:Mgr. Blanka Pollaková, DiS 778531970

Dětský domov se školou v Jihlavě zřídil poradenské pracoviště a denní stacionář určené pro rodiče a děti s problémovým chováním, případně pro děti ohrožené nařízením ústavní výchovy. Poradna je na adrese Pod Rozhlednou 8. Poradna a denní stacionář je zařízením primární prevence a její působnost je ve čtyřech základních rovinách:

Preventivní programy. 

Preventivní programy nabízíme základním a středním školám či učilištím. Jejich hlavními tématy je klima třídy, vztahy mezi vrstevníky, prevence šikany v dětských kolektivech a její případné řešení.

Poradenská činnost. 

V rámci poradenské činnosti  určené především rodičům či zákonným zástupcům dětí se zaměřujeme na následující tématické okruhy

  • školní neúspěšnost a záškoláctví
  • toulání a útěky z domova
  • problémy v rodinných vztazích
  • nerespektování autority dítětem
  • konflikty s vrstevníky
  • závadové trávení volného času
  • poruchy chování
  • děti se syndromem ADHD

Terapeutická a intervenční činnost. 

Středisko poskytuje systematickou individuální terapii klientům, zaměří se však nejen na práci s jedincem, který se negativního chování dopouští, ale také s jeho nejbližším okolím, jako je rodina a škola.

Diagnostická činnost. 

Středisko poskytuje  komplexní psychologickou a etopedickou diagnostiku, spolupracuje s dalšími institucemi (OSPOD, PPP, SPC,…). Jeho náplní je i komplexní psychologická a etopedická diagnostika pro soudy (nikoliv znalecké posudky), Policii ČR atd.

Denní stacionář.

Denní stacionář je určen pro 6 až 8 dětí vyžadujících intenzivnější cca 2 měsíční péči. Provoz stacionáře je ve všedních dnech v čase od 7:00 do 17:00.